Ako by mohlo vyzerať Lokálne centrum na Dieloch
3. október 2022

Víziou Útvaru hlavného architekta mesta Nitra je, aby každá mestská časť mala vlastné centrum, ktoré bude napĺňať potreby ľudí bývajúcich v danej lokalite. Pre obyvateľov rozlohou najmenšej mestskej časti, ktorá bola vybudovaná v posledných dvoch desaťročiach 20. storočia to bude práve Lokálne centrum Diely.

Vznikne v priestore medzi ulicami Rýnska a Murániho. Ponúkať má atraktívne vyžitie a podporiť rozvoj miestnej komunity. Cieľom je vytvoriť verejné priestory, ktoré budú obyvatelia považovať za bezpečné, príjemné a na pohľad estetické. Jednoducho priestory, ktoré budú mať ľudia radi.

Ľudia si povedali, čo by chceli mať na Dieloch

V apríli minulého roka sa mesto formou online dotazníka pýtalo obyvateľov, čo by chceli mať na Dieloch, konkrétne v lokalite pri kaplnke sv. Urbana z roku 1894.

V minulosti bola v tejto lokalite vypracovaná štúdia, ktorá nebola uvedená do života. „Plus tu bola vypracovaná projektová dokumentácia pre parkovacie miesta, avšak nevhodným spôsobom zasahovala do verejného priestoru. Práve preto sme robili anketu, aby sme získali čo najviac postrehov od miestnych ľudí, čo od tohto priestoru očakávajú,“ vysvetľuje hlavný architekt mesta Nitry Viktor Šabík.

Takmer 330 obyvateľov tejto mestskej časti zodpovedalo päť otázok. Viac ako 57 % respondentov využíva okolie kaplnky najmä na prechádzky. Pre 42 % opýtaných je tento priestor miestom oddychu a miestom, kde trávia čas s deťmi. 47 % využíva okolité služby.

Ľudia na Dieloch najpozitívnejšie hodnotia existujúcu kaplnku a zeleň. Chýba im detské ihrisko, viac lavičiek a často sa opakovala aj požiadavka na pobočku pošty.

Mesto má víťazný návrh, pozerá sa na problematiku na Dieloch celkovo

Dotazníkové odpovede Útvar hlavného architekta využil pri zadaní do urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov. Mesto ju vyhlásilo v máji tohto roku v spolupráci so Slovenskou komorou architektov.

„Dávali sme veľký dôraz na vypracovanie súťažných podmienok. Rozšírili sme to na celé Diely, nielen na lokálne centrum. Bude to zaujímavé jednak pre nás, aby sme mali materiál, ktorý môžeme použiť napríklad do nového územného plánu, ale aj pre súťažiacich, ktorí majú celkový pohľad na danú lokalitu,“ hovorí Šabík.

Úlohou vysúťaženého ateliéru bude teraz vypracovanie koncepcie riešenia verejných priestranstiev na Dieloch. Tá bude mestu slúžiť ako podklad pri tvorbe zadania nového územného plánu. Zároveň bude stratégiou pri postupnej revitalizácii tohto obytného súboru v súlade s víziou poly-centrického mesta.

„Víťazný ateliér bude pre nás partnerom na ďalší dialóg ako spracovať územie, aby bolo kvalitnejšie. Zohľadňovať budeme aj výsledky z dotazníkového prieskumu, aj požiadavky výboru mestskej časti a samozrejme aj odporúčania poroty,“ popisuje ďalší postup hlavný architekt mesta.

Prvou lokalitou, ktorá bude podrobnejšie rozpracovaná, bude “Medziblok č. 1”. Ide o lokálne centrum Dielov, ktorého dominantou je kaplnka sv. Urbana. Podľa víťazného návrhu má byť priestor okolo kaplnky námestím a živým priestorom pre stretávanie sa.

Mesto chce citlivo riešiť aj tému klímy

Víťazný návrh zároveň zohľadňuje opatrenia na zmenu klímy. „Už v zadaní sme požadovali uplatniť opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy a manažment dažďovej vody,“ vysvetľuje Šabík.

Pre tím architektov bolo hospodárenie s vodou v priestore od začiatku jednou z myšlienok, ktoré tvarovali návrh a skončili pri vytvorení kaskádových terás v dostatočnej veľkosti na zadržiavanie vody v území a umiernení dopadov klimatických zmien na prostredie.

„Voda sa stáva centrom pre parkový okruh, umožňuje vytvoriť mokraď a kumulovať vlahu v mikropriestore,“ popisujú autori projektu, ktorí zohľadňujú aj skladbu drevín a vegetácie, ktoré tento zámer podporia. Zachytená voda by sa mohla používať napríklad pre zásobovanie fontány.

Lenka Mareková
vizualizácie: ORA Architekti
foto: Lukáš Búš


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024