69. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 21. septembra 2010
21. september 2010
69. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 21. septembra 2010

69. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 21. septembra 2010

Obsah zasadnutia nebol zverejnený.


Najčítanejšie správy
Uznesenie z 35. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
11. január 2022
Uznesenie z 37. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
17. december 2021
Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
15. november 2021
Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
28. september 2021