61. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 09. februára 2010
9. február 2010
61. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 09. februára 2010
61. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 09. februára 2010

Uznesenia neboli prijaté z dôvodu neschválenia programu Mestskej rady konanej dňa 9. 2. 2010.


Najčítanejšie správy
Uznesenie z 35. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
11. január 2022
Uznesenie z 37. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
17. december 2021
Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
15. november 2021
Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
28. september 2021