41 nominácií pre Nitriansky kraj
13. november 2023

Nitrianske centrum dobrovoľníctva prijalo do trinásteho ročníka oceňovania Srdce na dlani celkom 41 nominácií z Nitrianskeho kraja, ktoré v sebe nesú príbehy 97 dobrovoľníkov. Nominácie posielali občianske združenia, samosprávy, firmy, ale i skupiny jednotlivcov najmä z Nitry, Nových Zámkov, Levíc, Šali či Tekovských Lužian. Laureátov ocenenia Srdce na dlani 2023 spoznáme 14. 11. o 17.00 hod. v nitrianskej Synagóge.

V rámci zverejnených osem kategórií Srdce na dlani 2023 sme prijali nasledovný počet nominácií:

  • Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti – 16 nominácií
  • Dobrovoľníctvo do 18 rokov – 5 nominácií
  • Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania – 3 nominácie
  • Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia – 1 nominácia
  • Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia – 2 nominácie
  • Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou – 6 nominácií
  • Dobrovoľníctvo v oblasti športu – 0 nominácií
  • Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo (škola, firma, mesto, verejné inštitúcie,…) – 8 nominácií

Dobrovoľníci sú výnimoční ľudia a ich príbehy môžu byť pre nás všetkých obrovskou inšpiráciou. Aj
preto si zaslúžia osobitnú vďaku a pozornosť, ktorú im prostredníctvom ocenenia Srdce na dlani
môžeme prejaviť. Trinásty ročník je plný sympatických ľudí a ich silných príbehov, ktoré obohatia
tohtoročné podujatie
,“ uvádza Andrea Kosír Hugáňová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Srdce na dlani je ocenenie Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, ktoré rozvíja a zvyšuje status
dobrovoľníctva. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za
dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych
oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a
vzdelávania a pod. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k pomoci pre
iných.

O udelení ocenenia rozhoduje hodnotiaca komisia Nitrianskeho centra dobrovoľníctva. Zároveň vyberie
nominácie, ktoré postupujú do celoslovenského oceňovania Dobrovoľník roka 2023, ktoré organizuje
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Partnermi podujatia Srdce na dlani 2023 sú Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nitra. Záštitu nad
oceňovaním prevzali Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač, predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislav Becík, PhD. a primátor mesta Nitra Marek Hattas.
Podujatie finančne podporil Nadačný fond Kaufland pri Nadácií Centra pre filantropiu.

Nitrianske centrum dobrovoľníctva

Hlavnou úlohou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je šírenie povedomia o dobrovoľníctve
v Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktívne sa venuje náboru, vzdelávaniu a uplatneniu dobrovoľníkov
v organizáciách, ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc. Už niekoľko rokov organizuje kampane ako
Týždeň dobrovoľníctva či oceňovanie dobrovoľníkov s názvom Srdce na dlani.

TS, Petra Veľká Hadžová


Najčítanejšie správy
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024
Dotazník: Ako sa vám páčili slávnosti Nitra, milá…
17. júl 2024
Chrenovské slávnosti 2024: Dva dni plné zábavy,…
16. júl 2024
Ponuka Nitrianskeho kultúrneho leta
11. júl 2024