41 nominácií pre Nitriansky kraj
13. november 2023

Nitrianske centrum dobrovoľníctva prijalo do trinásteho ročníka oceňovania Srdce na dlani celkom 41 nominácií z Nitrianskeho kraja, ktoré v sebe nesú príbehy 97 dobrovoľníkov. Nominácie posielali občianske združenia, samosprávy, firmy, ale i skupiny jednotlivcov najmä z Nitry, Nových Zámkov, Levíc, Šali či Tekovských Lužian. Laureátov ocenenia Srdce na dlani 2023 spoznáme 14. 11. o 17.00 hod. v nitrianskej Synagóge.

V rámci zverejnených osem kategórií Srdce na dlani 2023 sme prijali nasledovný počet nominácií:

  • Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti – 16 nominácií
  • Dobrovoľníctvo do 18 rokov – 5 nominácií
  • Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania – 3 nominácie
  • Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia – 1 nominácia
  • Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia – 2 nominácie
  • Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou – 6 nominácií
  • Dobrovoľníctvo v oblasti športu – 0 nominácií
  • Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo (škola, firma, mesto, verejné inštitúcie,…) – 8 nominácií

Dobrovoľníci sú výnimoční ľudia a ich príbehy môžu byť pre nás všetkých obrovskou inšpiráciou. Aj
preto si zaslúžia osobitnú vďaku a pozornosť, ktorú im prostredníctvom ocenenia Srdce na dlani
môžeme prejaviť. Trinásty ročník je plný sympatických ľudí a ich silných príbehov, ktoré obohatia
tohtoročné podujatie
,“ uvádza Andrea Kosír Hugáňová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Srdce na dlani je ocenenie Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, ktoré rozvíja a zvyšuje status
dobrovoľníctva. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za
dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych
oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a
vzdelávania a pod. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k pomoci pre
iných.

O udelení ocenenia rozhoduje hodnotiaca komisia Nitrianskeho centra dobrovoľníctva. Zároveň vyberie
nominácie, ktoré postupujú do celoslovenského oceňovania Dobrovoľník roka 2023, ktoré organizuje
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Partnermi podujatia Srdce na dlani 2023 sú Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nitra. Záštitu nad
oceňovaním prevzali Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač, predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislav Becík, PhD. a primátor mesta Nitra Marek Hattas.
Podujatie finančne podporil Nadačný fond Kaufland pri Nadácií Centra pre filantropiu.

Nitrianske centrum dobrovoľníctva

Hlavnou úlohou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je šírenie povedomia o dobrovoľníctve
v Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktívne sa venuje náboru, vzdelávaniu a uplatneniu dobrovoľníkov
v organizáciách, ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc. Už niekoľko rokov organizuje kampane ako
Týždeň dobrovoľníctva či oceňovanie dobrovoľníkov s názvom Srdce na dlani.

TS, Petra Veľká Hadžová


Najčítanejšie správy
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Aj Nitra sa zaodeje do červenej farby
17. apríl 2024
Nitra ožije univerzitnými dňami
14. apríl 2024
Na radnici a mestskej polícii pribudnú…
12. apríl 2024