27. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA 2017
15. máj 2017
Mesto Nitra pozýva všetkých milovníkov klasickej hudby na 27. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA 2017

27. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby

MUSICA SACRA 2017 vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici

 

Mesto Nitra pozýva všetkých milovníkov klasickej  hudby na 27. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA 2017. Miestom konania tohtoročného festivalu bude netradične Farský kostol Navštívenia Panny Márie v Nitre na Farskej ulici   v dňoch 11. júna   až 2. júla 2017 vždy o 18.00 h. Nad  podujatím prevzali záštitu J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup  a primátor mesta Nitry Jozef Dvonč.

Koncert v nedeľu 11. júna 2017   ponúkne poslucháčom chrámovú hudbu 17. a 18. storočia z dielne skladateľov J. J. Fuxa, A. Caldaru, J. G. Albrechtsbergera, J. A. Hasseho, J. Haydna a ďalších v podaní komorného zoskupenia z Rakúska CONCILIUM MUSICUM WIEN. Umeleckým vedúcim telesa je huslista Christoph Angerer, ďalej sa predstavia sopranistka Heidi Manser, huslista Milan Nikolic, pozaunista Otmar Gaiswinkler, kontrabasista Gustavo D´Ippolito a organistka Elke Eckerstorfer (organový pozitív).

Otvárací koncert ponúka poslucháčom jedinečné predvedenie barokovej chrámovej hudby, v ktorej vyniká  baroková pompéznosť vyjadrená melodickou ozdobnosťou.

Úvodným koncertom bude sprevádzať Izabela Pažítková, ktorá je neodmysliteľnou tvárou tohto festivalu.

 

Akademický spevácky zbor Pedagogickej fakulty UKF v Nitre s hosťujúcimi hráčmi Tomášom Hodálom – organ, Jakubom Brestovským – saxofón a Martinom Istvánom – bicie, pod umeleckou taktovkou Mareka Štrbáka, ponúkne na koncerte 15. júna 2017 džezovú omšu Petra Schindlera: Missa in Jazz pre spevácky zbor, organ, saxofón a bicie.

 

V nedeľu 18. júna 2017 barokové zoskupenie AMULETUM MUSICUM WIEN, ktorého umeleckým vedúcim je náš rodák, violista  Ivan Bečka (Slovensko, Rakúsko), uvedie vo svojom programe LAMENTO okrem iného aj sonáty z pera H. I. F. Bibera.

Zoskupenie umelcov tohto telesa je doslova „medzinárodné“: Dimitris Karakantas – husle, sólo (Grécko), Sheng-Fang Chiu – zobcová flauta (Taiwan, Rakúsko), Andreas Kaufmann  – husle (Rakúsko), David Bergmüller – teorba, baroková gitara (Rakúsko), Jonas Carlsson – violon (Švédsko).

 

Program s názvom Poetické ženy ponúka hudbu, ktorá vznikala v období baroka za múrmi ženských kláštorov. Oblasťou s najväčšou koncentráciou hudobne činných rehoľníc bolo severné Taliansko. Hudobný program je doplnený poéziou talianskych  spisovateliek 16. storočia. Na koncerte MUSICA POETICA (Česko) sa 22. júna 2017 predstavia mezzosopranistka a umelecká vedúca telesa Jana Janků, Lucie Lukášová – baroková priečna flauta, Martin Flašar – barokové husle, Kateřina Stávková – viola da gamba, Kamila Dubská – čembalo a Igor Dostálek – recitácia.

 

Koncertom mariánskej hudby Salve Regina od najstarších pamiatok (gregoriánsky chorál), cez mariánske skladby starých majstrov (G. P. Palestrina, H. L. Hassler, W. Byrd, J. Despréz, J. Gallus), až po tvorbu súčasných skladateľov (A. Pärt, F. Biebl, i slovenských: M. S. Trnavský, M. Moyzes) sa 25. júna 2017 predstaví Slovenský spevácky zbor ADOREMUS, MUCHA QUARTET, sopranistka Hilda Gyulas, klavírna spolupráca Ondrej Hluchý pod umeleckou taktovkou dirigenta Dušana Billa.

 

Slovensko  maďarské zoskupenie Ad Libitum dňa 29. júna 2017 uvedie v rámci festivalu diela A. Diabelliho, J. S. Bacha, A. Panserona, F. Liszta, G. Mahlera, J. Masseneta, F. Farkasa, M. Nováka, ale i diela súčasných mladých slovenských skladateľov Martina Jánošíka  a Ľuboša Bernátha.

Súbor v zložení: Ildikó Szakács – soprán, András Tallián – husle, Peter Kazán – klarinet, Ibolya Nagy – violončelo a Eszter Beáta Gincsai – klavír interpretuje hudbu majstrov klasicizmu a romantizmu, doplnenú o diela baroka a tiež ponúka široký výber z tvorby 20. storočia s osobitným zreteľom na tvorbu súčasných maďarských, slovenských a českých skladateľov.

        

Vokálne mužské teleso GENTLEMEN SINGERS (Česko) sa predstaví nitrianskemu publiku v nedeľu 2. júla 2017 a v ich podaní si budú môcť poslucháči vypočuť v programe „EVOKACE“ diela barokových skladateľov, ale i tradičný chorál zo 14. storočia Svatý Václave a a capellové vokálne skladby z 20. storočia. Jeden kontratenor – Filip Dámec, traja tenoristi – Libor Komárek, Radek Mach a Filip Tesař, dvaja barytonisti – Aleš Malý a Martin Struna, dvaja speváci – basisti – Václav Kovář a Richard Uhlíř (zároveň aj umelecký vedúci súboru) tvoria jedinečné mužské okteto, ktoré  je víťazom mnohých medzinárodných súťaží a pravidelným účastníkom významných festivalov od USA až po Južnú Kóreu.

 

Tohtoročný festival Musica sacra sa koná vďaka finančnej podpore Mesta Nitry, Fondu na podporu umenia a Nitrianskeho  samosprávneho kraja, spoluusporiadateľskému  podielu Biskupského úradu v Nitre – Farnosť Dolné Mesto,  ako i   podpore všetkých mediálnych partnerov.

 

Vstup na všetky koncerty je voľný.

 

Aj v tomto roku čakajú návštevníkov tohtoročného festivalu neopakovateľné umelecké zážitky, umocnené chrámovým prostredím a  naplnia ich vnútro pokojom a radosťou.

 

Kresťanský duchovný život nie je mysliteľný bez hudobného prejavu, ktorý v cirkevných obradoch a v bohoslužbe sprevádza Božie slovo a dopĺňa i vyjadruje náboženský zážitok. Chrámový spev a organová  hudba na tomto zážitku participujú jedinečným spôsobom.

Funkcia sakrálnej hudby je totiž  podstatná, nikdy nebola čisto dekoratívna, sú súčasťou liturgického úkonu. Pretože, ako hovorí emeritný pápež Benedikt XVI.: „Pozemská liturgia je liturgiou  výlučné  preto, že sa zapája do toho, čo sa už deje a čo ju prevyšuje“.

Naozaj výnimočná sila hudby, to je  výsada, spájať vôľu i srdce týmto súzvukom. Mnohí sme sa mohli o tom presvedčiť viackrát, že jestvujú skladby doslova nadnášajúce našu myseľ kamsi do neznáma, do tajomných končín duše.  Bývajú to väčšinou pomalé vety symfónií, barokové kantáty, omše a oratória, inokedy i drobná melodicky bohatá klavírna, huslová nádielka, komorných ansáblov. Hudba nám v takýchto chvíľach ponúka schody do neba. Cieľ na dosiahnutie je ten, ktorý naznačoval spisovateľ Hermann Hesse: „Umenie znamená: vo vnútri každej veci ukázať Boha“, teda Večnosť a Nekonečnosť.

Sakrálne umenie, hoci sa z nášho života vytráca, našťastie stále sa aj obnovuje v nových podobách. Nielen v návratoch do minulosti, aktualizácii, ale aj v individuálnom a tvorivom fakte pôvodnosti. Lebo pocit sakrálna, pocit nadprirodzena a pocit tajomného i sakrálneho   sa nedá vyňať z duchovného prežívania krásy, harmónie, jednoty viditeľného i neviditeľného, vypovedaného i nevypovedaného, zjavného a skrytého.

Pápež   Ján Pavol II. v  Liste umelcom (1999) vyjadril želanie v tomto zmysle:  „Nech umenie prispeje k uplatneniu skutočnej krásy, takmer odlesku Ducha Božieho, krásy, ktorá nech premení hmotu, otvoriac mysle smerom k večnosti“

Hudba tejto kvality  naozaj  dokáže byť takto veľkým darom. Preto sa tešíme tomuto šľachetnému počinu organizovaniu festivalu duchovnej a sakrálnej hudby Musica sacra aj v tomto roku.

Uvedomujeme si, že,   ak   kresťanstvo  znova objavuje svoje hudobné tradície môže sa prihovoriť  veľmi  účinne  a zrozumiteľne aj tomuto sekularizovanému svetu. To, okrem  hlbokého umeleckého zážitku, občakávame aj od tohoročného  festivalu Musica sacra.

Urobme teda  krok k tomuto  dialógu, v ktorom  sa môžu stretávať estetika a etika, krása, pravda a dobro, aby sme boli  lepší a duchovne krajší ľudia. 

 

                                                                                                            Viliam Judák,

                                                                                                         nitriansky biskup

 

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022