17. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 8. novembra 2011
8. november 2011
17. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 8. novembra 2011
17. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 8. novembra 2011 Súbory na stiahnutie(1 ks):

U z n e s e n i e zo 17. zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 8. novembra 2011

U z n e s e n i e zo 17. zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 8. novembra 2011 Ikona súboru pdf (149 KB)


Najčítanejšie správy
Uznesenie z 35. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
11. január 2022
Uznesenie z 37. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
17. december 2021
Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
15. november 2021
Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
28. september 2021