123 000 eur pre kultúru, pamiatky aj cestový ruch
25. máj 2023

Peniaze dnes schválili poslanci na mestskom zastupiteľstve. Balík bude prerozdelený do troch cieľových oblastí: kultúra a kreatívny priemysel, kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, cestovný ruch v meste.

Po novom všetky projekty posudzovala jedna spoločná komisia – komisia pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch. K ich zlúčeniu došlo v novom volebnom období. „Chcel by som komisii vyjadriť poďakovanie za zodpovedný prístup k hodnoteniu všetkých prihlásených projektov, čo je pomerne časovo náročný proces. V novom volebnom období nám zlúčením dvoch komisií pribudla aj oblasť cestovného ruchu,“ povedal predseda komisie Erik Král.

Až 96 000 eur pôjde do kultúry a kreatívneho priemyslu. Mesto podporí 38 projektov, ktoré rozvíjajú kultúrny život v Nitre a zvyšujú atraktivitu mesta pre návštevníkov a turistov. Na jeden projekt pôjde od 500 do 7 500 eur. Medzi podporenými projektami sú napríklad 32. ročník medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra, 45. ročník medzinárodného akademického folklórneho festivalu Akademická Nitra či 21. ročník Nitrianskych univerzitných dní. 

Tri projekty zamerané na obnovu kultúrnych pamiatok radnica podporí sumou 20 000 eur. Z peňazí sa bude realizovať tretia etapa reštaurovania Kaplnky Božieho hrobu na Kalvárii, obnova Rímskokatolíckeho kostola sv. Ondreja v Dolných Krškanoch a remeselno-umelecká obnova vstupných dverí domu na Farskej.

Oblasť podpory cestovného ruchu sa v tomto roku zameriava na rozvoj udržateľného mestského cestovného ruchu, rozvoj Cyrilometodskej cesty a pútnického cestovného ruchu a na odporu jedinečných zážitkových aktivít. 12 000 eur bolo preto rozdelených medzi 6 projektov.

Úrad celkovo zaevidoval 94 žiadostí. 78 bolo z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, 4 boli zamerané na podporu kultúrnych pamiatok a pamätihodností a 12 žiadalo peniaze na projekty rozvíjajúce cestovný ruch.

„Mrzí ma, že viaceré organizácie, ktoré pôsobia v našom meste, nedostali dotáciu v patričnej výške. Kultúra a cestovný ruch sa potrebujú po pandémii nadýchnuť a opäť naštartovať. Rešpektujem však rozhodnutie poslancov a pevne verím, že v budúcom roku vyčlenia viac peňazí na kultúru, ale aj na šport,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas.

Len v oblasti živej kultúry boli doručené projekty, na ktoré organizácie a inštitúcie žiadali 571 688 eur. „Bohužiaľ mestské zastupiteľstvo kvôli zvýšeným výdavkom na vnútornú správu v dôsledku inflácie, energetickej krízy a poskytovaniu služieb pre našich susedov utekajúcich pred vojnovým konfliktom, schválilo ešte menší balík prostriedkov ako v predošlom roku a to konkrétne o 24 000 eur v tejto oblasti. Rovnako boli ponížené aj ostatné cieľové oblasti. Dúfam, že situácia v ďalšom roku bude priaznivejšia a podarí sa nám podporiť viac kvalitných projektov pre rozvoj kultúry, cestovného ruchu a obnovu pamiatok v našom krásnom meste,“ dodal Král.

Lenka Mareková
Foto: Lubo Balko


Najčítanejšie správy
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024
Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje nové výzvy
3. apríl 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024