ZŠ Benkova sa zapojila do projektu Elektroodpad-dopad 7
13. máj 2024

Problém so spracovaním elektroodpadu v dnešnej dobe narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena ich predaja, túžba po prestíži a súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Stávajú sa z nich skládky toxického a nebezpečného odpadu.

Aj preto sa Základná škola, Benkova 34 v Nitre rozhodla zapojiť do výchovno-vzdelávacieho projektu Elektroodpad-dopad 7 v spolupráci s CEEV Živica a firmou SEWA. Koordinátorom projektu je občianske združenie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Školskými koordinátorkami projektu sú Mgr. Silvia Šedovičová a Mgr. Henrieta Horičková, PhD.

Ciele projektu

  • poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu
  • ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme
  • vytvoriť školské tímy, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu a prinášať nové nápady a riešenia

Projektové aktivity

Súčasťou projektu je aj zber malého elektroodpadu a prenosných batérií a rôzne sprievodné podujatia. „Na ZŠ Benkova 34 sme dali druhú šancu elektroproduktom už počas Vianočného minibazára. Pripravili sme stánok s predajom použitej elektroniky. Výťažok bol použitý na charitatívne účely. V marci sa na našej škole v rámci predmetu informatika uskutočnila súťaž o najkrajší plagát na tému Elektroodpad-dopad. Bolo vytvorených veľa pekných plagátov a víťazné grafické dielo dnes zdobí vstup do hlavnej budovy našej školy,“ povedala zástupkyňa riaditeľa školy Eva Berešová.

Separovanie elektroodpadu sa stalo ústrednou témou Dňa Zeme 2024. Žiaci 2. stupňa sa v rámci tvorivých dielní dozvedeli, čo je to elektroodpad a aké materiály obsahuje, aj prečo je dôležitá jeho separácia a následná recyklácia. Prostredníctvom filmu pochopili, aké negatívne dôsledky má nevhodné získavanie kovov z elektroodpadu a v akých neľudských podmienkach sa vo vybraných krajinách sveta získavajú suroviny potrebné na výrobu mobilných telefónov. Pred absolvovaním kvízu o tajnom živote mobilov boli žiaci informovaní aj o existencii slovenských firiem, ktoré elektroodpad recyklujú správne a tým efektívne prispievajú k ochrane Zeme a jej prírodných zdrojov.

Rovesnícke vzdelávanie

„V súlade s cieľmi projektu sme vytvorili akčný tím pod vedením žiakov, ktorí sa v úvode školského roka zúčastnili na trojdňovom kurze vo Vzdelávacom centre v Zaježovej pri Zvolene. Získané poznatky pretavili do prezentácií a aktivít, ktoré postupne odprezentovali mladším spolužiakom v 5. a 7. ročníku,“ uviedla pedagogička.

V marci rovesnícke vzdelávanie pokračovalo so škôlkarmi. V rámci programu žiakov VIN Univerzita veľkáčov s Vedáčikom si piataci pripravili pre budúcich prvákov vzdelávacie minidivadielko a aktivity zamerané na triedenie rôznych druhov odpadu.

Rovesnícki učitelia prekročili hranice vlastnej školy, keď pri príležitosti Dňa Zeme navštívili susednú ZŠ Beethovena, kde spestrili vyučovanie v 7. ročníku informáciami o dôležitosti separovania rastúceho elektroodpadu.

„Veríme, že aktívna účasť žiakov ZŠ Benkova 34 v Nitre prispela k šíreniu osvety o potrebe separácie a recyklácie elektroodpadu,“ uzavrela Eva Berešová.

Text a foto: Eva Berešová
Ilustračný obrázok: Freepik


Najčítanejšie správy
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Staň sa hrdinom a zapoj sa do Týždňa…
15. máj 2024
Pred Priorom odkryli 3600 rokov starý hrob
9. máj 2024
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024