Získajte 3 000 eur a podporte sociálnu súdržnosť v Nitre
3. máj 2023

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a s finančnou podporou organizácie UNICEF vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe „Spoznajme sa“.

Cieľom programu je podporiť sociálnu súdržnosť a inklúziu komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov.

Podpora programu “Spoznajme sa”, zameraného na financovanie projektov v oblasti inklúzie a sociálnej súdržnosti, je dôležitým krokom k zbližovaniu komunít v meste Nitra,”  hovorí Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF-u na Slovensku. „Dúfame, že prostredníctvom tohto partnerstva posilníme slovenské a ukrajinské komunity, aby spoločne pracovali na vytvorení budúcnosti, v ktorej bude mať každé dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál bez ohľadu na svoj pôvod alebo okolnosti.”

V grantovom programe sú vítané tieto projekty projekty

  • Organizovanie komunitných kultúrnych a spoločenských programov/podujatí pre deti, mladých ľudí a dospelých s cieľom vzájomného spoznávania sa a podpory sociálnej inklúzie zraniteľných skupín na lokálnej úrovni;
  • Organizovanie programov a podujatí s aktívnym zapojením skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením;
  • Jazykové kurzy slovenského jazyka pre deti a dospelých spojené s interkultúrnym učením;
  • Programy na prepájanie školy s komunitou zamerané na podporu inkluzívnych voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a ich rodičov, realizovaných počas vyučovania aj vo voľnom čase (workshopy, prednášky, víkendové vzdelávacie pobyty, letné školy…)

Jeden motivovaný človek dokáže pomôcť mnohým ľuďom v núdzi. Jedna motivovaná organizácia dokáže meniť celé komunity. Ak sa organizácie a komunity spoja, dokážu zmeniť celé mesto a región. Hlavným cieľom tejto novej grantovej výzvy je práve prepájanie ľudí, organizácií a komunít, aby realizovali zmysluplné verejnoprospešné projekty v našom meste,  aby sami priložili ruku k dielu a  spoločnými silami sme vytvárali z Nitry krajšie miesto pre život,“ povedal Miloslav Špoták, viceprimátor Nitry.

Grantový program Nitrianskej komunitnej nadácie

Maximálna výška grantu je 3 000 eur na jeden projekt.

Do výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie (najmä MVO a iné verejno-prospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania), ale aj neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine, min. 1 osoba staršia ako 18 rokov) a s doloženou referenciou od známej inštitúcie, ako napr. mestský úrad, ZŠ, nezisková organizácia a pod.) na realizáciu verejno-prospešného projektu v meste Nitra alebo v okrese Nitra.

Časový harmonogram programu

  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 31. 5. 2023 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu / prijímania žiadostí o grant: 2. 6. 2023 do polnoci
  • Zverejnenie výsledkov: najneskôr 12. 6. 2023 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov:  od 12. 6. 2023 do 15. 11. 2023
  • Vyúčtovanie projektov: do 20. 11. 2023Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve, ktorú nájdete TU.

Natália Zákopčanová
Foto: ilustračné, autor Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Aj Nitra sa zaodeje do červenej farby
17. apríl 2024
Nitra ožije univerzitnými dňami
14. apríl 2024
Na radnici a mestskej polícii pribudnú…
12. apríl 2024