Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva
14. september 2022

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom, zapojiť sa môže každý. Podujatie sa koná  od piatka 16. do štvrtka 22. septembra.

Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách.

Priamo v Nitre môžete pomôcť skultúrniť nitriansky „amfik“, natrieť drevenú tribúnu v kultúrno – komunitnom priestore, vyčistiť kvetinové záhony a zrevitalizovať záhradu v rôznych zariadeniach sociálnych služieb alebo pomôcť s vyhľadávaním injekčných striekačiek.

Dobrovoľníci sa do Týždňa dobrovoľníctva môžu prihlásiť do 16. septembra prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk.

Celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2022 je podporená z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Partnerom kampane v nitrianskom kraji je Mesto Nitra a Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Viac info:
Nitrianske centrum dobrovoľníctva, www.ncdnitra.sk, info@ncdnitra.sk
Andrea Kosír Hugáňová, 0907 361 011, ncdnitra@gmail.com

text: Timea Galová
foto: Mária Snopová


Najčítanejšie správy
V Nitre o horách a cestovaní opäť v novembri
24. november 2023
Obyvateľov Bernolákovej sa mesto pýtalo, ako by…
23. november 2023
V Párovských Hájoch budú diskutovať o potrebe…
20. november 2023
Deň materských škôl zotrel rozdiely medzi deťmi
20. november 2023