Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatku č. 1
Číslo 9/2019
Stav Na pripomienkovanie
Schválené/Účinné ---
Poznámka


Možnosť pripomienkovania do 24.05.2024, na email: kretterova@msunitra.sk