Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7/2021, v znení dodatku č. 2, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry
Číslo 7/2021
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 14.05.2024