Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatku č. 1 a č. 2
Číslo 3/2021
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 30.03.2024