Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nitry č. 3/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v znení Dodatku č. 1
Číslo 3/2014
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 21.05.2015