Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11
Číslo 15/2007
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 16.06.2023