Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 14/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre v znení dodatku č. 1 a č. 2
Číslo 14/2007
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 27.07.2013