Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3
Číslo 13/2019
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 14.11.2023