Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v znení dodatku č.1,2,3,4 ,5, 6 a 7)
Číslo 11/2014
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.01.2024