Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení dodatku č.1,2,3,4,5,6,7 a 8)
Číslo 10/2014
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.01.2024