Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Mlynárce I., Nitra
Číslo 9/2014
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 24.12.2021