Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Číslo 8/2014
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 13.11.2013