Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 5/2020 o zriadení Materskej školy, Dobšinského 2885_8, Nitra a Školskej jedálne, Dobšinského 2885/8, Nitra ako súčasti Materskej školy, Dobšinského 2885/8, Nitra
Číslo 5/2020
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 20.11.2020