Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 4/2006 o digitálnom spracovaní údajov pri zmenách stavieb a zariadení technickej infraštruktúry na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1
Číslo 4/2006
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 15.12.2016