Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Číslo 3/2003
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 21.10.2018