Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 27/2007 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nitra v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4
Číslo 27/2007
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 11.12.2020