Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení dodatku č. 1,2,3,4,5 a 6
Číslo 23/2008
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.01.2020