Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 2/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra
Číslo 2/2022
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 29.05.2022