Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5
Číslo 2/2006
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 09.10.2018