Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 18/2008 o umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
Číslo 18/2008
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.01.1970