Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Nitry
Číslo 1/2013
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 11.04.2013