Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitra v znení dodatkov č.1, 2, 3, 4 a 5_s prílohami
Číslo 5/2009
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 06.03.2014