Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí
Číslo 3/2009
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.06.2009