Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení dodatkov č. 1, 2
Číslo 2/2000
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.01.2009