Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/98 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2 a 3
Číslo 1/98
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 25.02.2015