Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra
Číslo 15/2002
Stav schválené
Schválené/Účinné podľa stavu od 29.02.2024