Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry
Číslo 7/2021
Stav návrh
Schválené/Účinné ---