Vzdelávanie zamestnancov klientskeho centra
13. apríl 2023

Začiatkom minulého  týždňa absolvovali prví zamestnanci Mestského úradu v Nitre, ktorí vykonávajú prácu v klientskom centre služieb,  školenie „Proklientský prístup a scitlivovanie ku kultúrnym odlišnostiam“, pod vedením lektorky Barbory Kuchárovej.

Počas dvojdňového školenia, v rozsahu 12 hodín, sa interaktívnou formou  dozvedeli nielen novinky v oblasti proklientského prístupu, ale zážitkovou formou spoznali typy klientov, ich možné reakcie v náročných situáciách. Kolegovia sa oboznámili s témami ako sú asertivita, nenásilná komunikácia, kultúrne odlišnosti v komunikácii. Prostredníctvom praktických cvičení rozvíjali svoje sociálne a komunikačné zručnosti, ktoré sú dôležité pri ich práci.

Na školení sa zúčastnili hlavne zamestnanci matriky, evidencie obyvateľstva, pokladne, podateľne, zo životného prostredia aj  z odboru sociálnych služieb, teda z odborov, ktoré najviac prichádzajú do každodenného styku s klientmi mestského úradu.

„Školenie bolo bohaté na vedomosti z oblasti praktickej psychológie. Ocenil som vysokú erudovanosť prednášajúcej, ktorá pútavým spôsobom vedela podať odborné informácie. Dozvedeli sme sa o rôznych praktikách asertívnej komunikácie. Poznatky sa budem snažiť uplatňovať v komunikácii s občanmi v klientskom centre v snahe porozumieť ich požiadavkám“, povedal jeden z účastníkov školenia, kolega z Odboru životného prostredia Tomáš Pavelka.

Dvojdňové školenie sa uskutoční ešte 3x pre ďalších zamestnancov úradu, v máji, auguste a v októbri. Táto aktivita vychádza z opatrení III. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2021-2025.

Timea Galová
Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Prevádzková doba plavárne a sauny počas letných…
31. máj 2023
Ako budú v prevádzke materské školy počas letných…
31. máj 2023
Získajte platenú stáž v zahraničnej firme
30. máj 2023
Matrika nebude mať v utorky a štvrtky stránkové…
29. máj 2023