Výzva na úpravu drevín zasahujúcich na verejnú plochu
28. jún 2023

Odbor životného prostredia Mestského úradu v Nitre sa obracia na občanov v lokalitách individuálnej bytovej výstavby s výzvou na orezanie drevín, ktoré prerastajú zo súkromných pozemkov na verejnú plochu.

Ide o stromy, kríky či porasty, ktoré bránia chodcom v prechode alebo zužujú jazdný profil vozovky, s čím má následne problém mestská hromadná doprava aj pracovníci zabezpečujúci cyklický zvoz odpadu. Takisto môže dochádzať k prekrývaniu dopravným značiek a lámp verejného osvetlenia.

Jana Krajčovičová
ilustračné foto: Freepik


Najčítanejšie správy
Linka detskej istoty: Sme tu pre vás – vždy, keď…
21. jún 2024
Historické hodiny na starej radnici opäť tikajú
21. jún 2024
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024