Výzva na úcasť v elektronickej aukcii v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ vyzýva záujemcov, ktorí sa špecializujú na predaj a renováciu tonerov a atramentových náplní do tlačiarní a majú záujem zúčastniť sa elektronickej aukcie, aby zaslali kontaktné údaje na e-mailovú adresu tonery2012@msunitra.sk.


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
ICO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
2. Opis predmetu zákazky:
Nákup tonerov a atramentových náplní do tlačiarní
3. Lehota na predloženie kontaktných údajov: do 20.03.2012 do 15.00 hod.
Následne Vám budú zaslané formou elektronickej prihlášky podrobnosti o predmete a termíne konania e-aukcie.
Kontaktná osoba: Bc. Silvester Patai, e-mail: patai@msunitra.sk, tel: 037/6502 254


Vytvorené: 27. 7. 2022