Výzva na predloženie ponuky – Vypracovanie stratégie adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto Nitra


Vytvorené: 25. 7. 2022