Výstava Slovensko v štátnej symbolike už aj v Nitre
25. august 2023

Putovná výstava Slovensko v štátnej symbolike smeruje do Nitry. Verejnosti bude prístupná od 5. septembra v priestoroch nitrianskej Synagógy. 

Unikátne podujatie pripravilo Ministerstvo vnútra SR a Štátny archív v Bratislave pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR a tým aj uzákonenia štátnych symbolov samostatného Slovenska, ktorými sú štátny znak, vlajka, pečať a hymna. 

Ako uvádzajú organizátori, návštevníci uvidia na jednom mieste viac ako 800 vzácnych, na Slovensku po prvýkrát vystavovaných obrazových a textových exponátov, vyobrazení heraldických archívnych dokumentov a muzeálnych prameňov viažucich sa k našej štátnej symbolike. „Dokumentujú zložitú, 1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z byzantského cirkevného a uhorského panovníckeho symbolu stal symbol územia dnešného Slovenska. Od roku 1918 sa tento, vtedy už  medzinárodne rešpektovaný znak Slovenska, stal súčasťou štátneho znaku Československa, od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší štátnym znakom samostatnej Slovenskej republiky a hlavným znamením na jej vlajke,“ informovalo ministerstvo.

Záštitu nad výstavou, ktorá dokumentuje pôvod a vývoj štátnych symbolov SR od najstarších čias do súčasnosti, prevzal primátor mesta Nitra Marek Hattas.

Jana Krajčovičová
foto: Freepik


Najčítanejšie správy
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024
Pomôžte ľuďom zasiahnutým povodňami
18. jún 2024
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024