Vo fakultnej nemocnici vám urobia skríning chorôb pečene
6. december 2022

Vyšetrenie je bezplatné a je potrebné sa vopred objednať.

Slovensko je šokujúco prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene. Slovenská hepatologická spoločnosť preto založila hnutie na zníženie úmrtnosti na choroby pečene, ktorému dala meno SIRIUS – www.siriushepi.sk.

V Nitre, tak ako v iných obciach a mestách na Slovensku vám 15. decembra bezbolestne vyšetria pečeň. Vyšetrenie je zadarmo a organizuje ho Fakultná nemocnica Nitra v spolupráci s mestom Nitra. Skríning pečene budú môcť záujemcovia absolvovať od 9:30 do 16:30 vo vakcinačnom centre v areáli nemocnice na Špitálskej 6.

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať cez hepatologickú ambulanciu FN Nitra na telefónnom čísle 037/6545 492.

Čo by ste mali vedieť o vyšetrení pečene

– Ako prebieha vyšetrenie
Celkové vyšetrenie v projekte SIRIUS je bezbolestné a pozostáva zo:

  1. zistenia Vašej zdravotnej histórie a rizikových faktorov pomocou ústneho zodpovedania jednoduchých otázok.
  2. odberu kvapky krvi z prsta. Tento spôsob odberu krvi bol vyvinutý aj pre deti, aby bol nebolestivý.
  3. elastografie pečene. Nie je potrebné vyzliecť sa, len vyhrniete košeľu alebo tričko a ultrazvuková sonda bude priložená na kožu.

– Ako dlho trvá vyšetrenie:
Zodpovedanie otázok trvá niekoľko minút, kvapka krvi niekoľko sekúnd, elastografické vyšetrenie cca 10 minút.

– Vyšetrenie je bezplatné
Napriek tomu, že vyšetrenia, ktoré vám budú urobené majú celkovú hodnotu v stovkách eur, vy nebudete platiť nič. Zaplatí za ne Slovenská hepatologická spoločnosť prostredníctvom fondu od svojich partnerov.

– Aký prínos má pre vás vyšetrenie
Veľký.

Ak sa u vás zistí choroba pečene, dostanete ZELENÚ KARTU, ktorá vám zaručí vyšetrenie na najbližšej hepatologickej ambulancii. Nesľubujeme krátke čakanie, ale zaručujeme vyšetrenie. Stačí pri telefonickom alebo mailovom objednávaní na regionálne príslušnej hepatologickej ambulancii povedať „Mám ZELENÚ KARTU“ a dostanete najbližší voľný termín, ktorý zohľadňuje vašu účasť v SIRIUS. Vyšetrenie pre občanov so ZELENOU KARTOU je prednostné – naše čakacie lehoty sú dlhé aj niekoľko mesiacov a nesľubujeme nemožné (vyšetrenie budúci týždeň); ale termín, ktorý dostanete, bude zaručene prednostný. Stretnete sa s priateľsky naladenými ľuďmi – spoluobčanmi, lekármi-hepatológmi, sestrami, dobrovoľníkmi SIRIUS. Využijete svoj čas na získanie nových informácií o zdraví. Pripravujeme pre vás materiály, ktoré Vám môžu pomôcť pri zveľaďovaní vášho zdravia Pomôžete svojej obci. Pomôžete svojej krajine – Slovensko je teraz zdravotne na chvoste Európy a vaša účasť to môže zmeniť!

Riziká pri vyšetrení
Žiadne z vyšetrení nie je zaťažené známym telesným rizikom

Osobné údaje:
Vaše meno zostane utajené.

Všetky kroky sú zosúladené s aktuálnymi predpismi GDPR. Vaše odpovede na otázky, ako aj vaše výsledky budú figurovať pod číslom. Výsledky budú analyzované pod číslom. Vaše meno bude spojené s číslom v inom počítačovom zariadení a bude k nemu mať prístup len oprávnená osoba projektu SIRIUS. Číslo s menom sa bude spájať iba v prípade, že sa s vami budeme chcieť spojiť v záujme Vášho zdravia – poslať vám pozvanie do ambulancie a pod.

Ďalšie informácie nájdete na https://siriushepi.sk/sites/obce.html.

Lenka Mareková
foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Linka detskej istoty: Sme tu pre vás – vždy, keď…
21. jún 2024
Historické hodiny na starej radnici opäť tikajú
21. jún 2024
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024