Vízia mestského úradu

Vízia úradu

Otvorený a zodpovedný úrad s partnerským prístupom slúžiaci ľudom a prinášajúci kvalitu do ich života.

Poslanie  a hodnoty úradu
Poslaním Mestského úradu v Nitre je poskytovať verejné služby, ktoré vedú k spokojnosti jeho obyvateľov a všestrannému rozvoju mesta Nitra. Hlavné oblasti rozvoja Mestského úradu tak podriaďujeme orientácií smerom k verejnosti a jeho zamestnancom, kvalite a klientskemu pohľadu na úrad.


Hodnoty:

  • Zákonnosť a bezpečnosť: pri svojej práci dodržiavame všetky platné právne predpisy
  • Efektivita, estetika a kvalita:  pracujeme odborne, účinne, s citom pre vytvárané hodnoty a zároveň rýchlo a hospodárne
  • Otvorenosť a komunikácia: podporujeme úprimnú a úctivú spoluprácu s občanmi, sme transparentní a vytvárame pozitívne prostredie vo vnútri i navonok
  • Profesionalita: pracujeme na rozvoji nášho potenciálu a zručnosti
  • Odolnosť a udržateľnosť: podporujeme rozvoj našej agilnosti a potenciálu, konáme spoločensky zodpovedne
  • Inkluzívnosť a etika: sme nestranní, nediskriminujeme a chováme úctu k profesii a občanom

Vytvorené: 31. 7. 2023
Upravené: 31. 7. 2023