• Oznam – Mesto Nitra, matričný úrad oznamuje , že rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici ( týka sa to slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene  a priezvisku v znení neskorších predpisov.
    Matričnému úradu bude  žiadosť o zaslanie rodného listu poštou oznámená prostredníctvom elektronického hlásenia o narodení, ktoré zašle zdravotnícke zariadenie, kde sa dieťa narodilo.

Vytvorené: 30. 9. 2022
Upravené: 4. 4. 2024