Týždeň dobrovoľníctva 2023: Začnime leto dobrom!
2. jún 2023

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií otvára prihlasovanie do 15. ročníka celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prinesie aj do Nitrianskeho kraja širokú ponuku dobrovoľníckych aktivít. Kampaň sa uskutoční od 23. do 29. júna. Prihlasovanie je spustené na www.tyzdendobrovolnictva.sk.

Do kampane sa v rámci kraja prihlásilo 26 organizácií, ktoré pripravia viac ako 34 dobrovoľníckych príležitostí. Týždeň dobrovoľníctva sa bude konať v týchto mestách a obciach: Nitra, Topoľčany, Levice, Zlaté Moravce, Zbehy, Cabaj Čápor, Slepčany, Komjatice, Bojná.

„Miestne organizácie vytvorili množstvo príležitostí, ako si vyskúšať dobrovoľnícku prácu, venovať svoj čas užitočnej pomoci v bezprostrednom okolí a spoznať samotné organizácie. Tešíme sa na akcie, ako napríklad DOBRO.trh, Beh za Hospic, skultúrnenie nitrianskeho Amfíku, čaká nás široká škála aktivít v exteriéri aj v interiéri a množstvo skvelých aktivít napríklad aj pre seniorov,“ uviedla Petra Veľká Hadžová, PR manažérka Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Obyvatelia Nitrianskeho kraja, jednotlivci, ale aj skupiny ľudí z organizácií či firiem, si už teraz môžu vybrať z veľkej ponuky dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, športové kluby, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie.

Tretí vek dobrovoľníctva

V spolupráci s Mestom Nitra rozbieha Nitrianske centrum dobrovoľníctva v tomto roku aj sériu dobrovoľníckych programov pre seniorov v rámci projektu Tretí vek dobrovoľníctva. Pre mnohých z nich bude práve Týždeň dobrovoľníctva ideálnou príležitosťou na zoznámenie sa s dobrovoľníctvom a odovzdanie svojich skúseností, času a zručností na pomoc iným.

Ako je to na Slovensku?

Do kampane sa prihlásilo viac ako 297 organizácií, ktoré pripravili 583 dobrovoľníckych príležitostí po celom Slovensku. „Teší nás, že Slovensko sa po 15. raz zmení na krajinu dobrých skutkov. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami po celom Slovensku otvára pre verejnosť prihlasovanie do celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prináša komukoľvek možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť vo svojom okolí tam, kde je to práve potrebné,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Ako teda na to?

Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webe tyzdendobrovolnictva.sk.  Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky aktivít tú, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a na webe sa na ňu priamo prihlásiť. Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pričom prihlasovanie je možné najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej činnosti.

Jana Krajčovičová
foto: Nitrianske centrum dobrovoľníctva


Najčítanejšie správy
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024
Pomôžte ľuďom zasiahnutým povodňami
18. jún 2024
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024