Tréneri v škole pozývajú na ukážkovú hodinu
28. marec 2023

Chcete, aby vaše dieťa zažilo ukážkovú hodinu so zakladateľmi programu Tréneri v škole? Vyplňte prihlášku a príďte v sobotu 1. apríla o 12:45 do športovej haly KTVŠ UKF v Nitre. Účasť je bezplatná.

Podmienky:

  • vek dieťaťa musí byť 6 – 8 rokov
  • rodič vopred vyplní prihlášku (ak prihlasujete viac detí, vyplňte prihlášku pre každé zvlášť)
  • deti oblečte do športového oblečenia, obujte im halovú obuv a pribaľte fľašu s vodou
  • kapacita je obmedzená na 30 detí (po naplnení kapacita sa prihlasovací formulár uzamkne)


Hodinu budú viesť zakladatelia programu Antonín Barák st. a Ján Macháček.

Program Tréneri v škole je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

Viac informácii o projekte Tréneri v škole nájdete na www.trenerivskole.sk.

Lenka Mareková
foto: archív Tréneri v škole


Najčítanejšie správy
Prevádzková doba plavárne a sauny počas letných…
31. máj 2023
Ako budú v prevádzke materské školy počas letných…
31. máj 2023
Získajte platenú stáž v zahraničnej firme
30. máj 2023
Matrika nebude mať v utorky a štvrtky stránkové…
29. máj 2023