Stretli sa partneri projektu UNICEF
21. august 2023

Podporiť a vzájomne prepojiť slovenské a  ukrajinské deti aj tínedžerov v Nitre má za cieľ projekt, ktorý vznikol začiatkom roka v spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF). Doterajšie skúsenosti si partneri projektu vymenili 17. augusta na pracovnom stretnutí.

„Cieľmi tohto programu sú okrem iného aj prepojenie, nadviazanie priateľstva a vzájomná pomoc slovenských a ukrajinských mladých ľudí a detí. S tým úzko súvisí búranie jazykovej bariéry a pomoc pri nachádzaní uplatnenia v nových životných podmienkach,“ povedala referentka pre zahraničné vzťahy a spoluprácu Mestského úradu v Nitre Juliána Janíková.

Stretnutia sa zúčastnili riaditeľky participujúcich základných škôl Beethovenova, Tulipánova, Fatranská a Topoľova, ako aj zástupcovia Mesta Nitra, nitrianskej mestskej polície, Centra pre výskum etnicity a kultúry, Centra Slniečko n.o., miesta prvého kontaktu COMIN a Nitrianskej komunitnej nadácie.

Partneri projektu UNICEF diskutovali o tom, v čom vidia najväčšie problémy a snažili sa hľadať efektívne riešenia, ktoré povedú k zlepšeniu projektu.

Jana Krajčovičová
foto: Freepik, Juliána Janíková


Najčítanejšie správy
Čaká nás už druhá Primátorská kvapka krvi v tomto…
24. apríl 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Registrácia predajcov na Vianočné trhy v Nitre…
22. apríl 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024