Rok 2022 – významný titul
19. apríl 2024

Mesto Nitra získaním prestížneho medzinárodného ocenenia Efektívny používateľ modelu CAF (The Common Assessment Framework) úspešne ukončilo prvý cyklus implementácie manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF.

Zároveň kontinuálne vstúpilo do procesu udržateľnosti systému manažérstva kvality na Mestskom úrade v Nitre. Druhý cyklus sa opätovne odštartoval v marci 2023 vytvorením CAF tímu zo zamestnancov Mestského úradu v Nitre. Tí  pod vedením  Martina Horáka, prednostu úradu a garanta modelu CAF a Moniky Reiskupovej, metodičky modelu CAF vykonajú samohodnotenie, ktoré mapuje obdobie fungovania posledných troch rokov mestského úradu. Počas procesu samohodnotenia CAF tím využije množstvo praktických skúseností získaných počas implementácie prvého cyklu a jeho výsledkom bude druhá Samohodnotiaca správa úradu.

Našou snahou je aktívne rozvíjať systém manažérstva kvality s dôrazom na zvyšovanie spokojnosti obyvateľov mesta ako zákazníkov úradu, ale aj jeho zamestnancov. Implementácia modelu CAF nám pomáha komplexne zhodnotiť fungovanie mestského úradu a prostredníctvom identifikovaných oblastí na zlepšovanie neustále zvyšovať kvalitu a efektívnosť vykonávaných činností Mestského úradu v Nitre a jeho služieb pre obyvateľov mesta.

Cieľom mestského úradu je opätovne obhájiť titul Efektívny používateľ modelu CAF (aktuálny je platný do júna 2024) a patriť tak medzi tie európske organizácie, ktoré sa manažérstvu kvality venujú aktívne a kráčajú po ceste trvalého zlepšovania.


Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Chceme poznať váš pocit z mesta
15. máj 2024