Prvú júnovú sobotu oslávime Medzinárodný deň detí
19. máj 2023

V sobotu 3. júna mesto pripravilo deň plný zábavy s bohatým programom na námestí, pešej zóne a v Poľnohospodárskom múzeu, kam bude vypravený turistický vláčik.

Oslavám bude predchádzať podujatie Kniežacie dni v podhradí, ktoré sa uskutoční 2. a 3. júna. Viac informácií nájdete na www.satyros.sk.

MDD 2023


PROGRAM

Pešia zóna – pred Turistickým informačným centrom 

 • 14:00 / Výber piesní z hudobnej inscenácie Zlatá lýra – Divadlo Andreja Bagara
 • 14:30 / I.NIMA – Prvé nitrianske mažoretky – sprievod od Domu módy
 • 15:00 / Talentárium – ukáž čo dokážeš, prehliadka talentov z CVČ Domino
 • 17:00 / Tanečná škola Old School Brothers
 • 18:00 / Záverečné žrebovanie o ceny
 • Maľovanie na tvár


Pešia zóna – pred Domom módy 

 • 16:00 / Cisárove nové šaty – Nové divadlo


Svätoplukovo námestie 

 • 14:00 – 18:00 / Zábavné stanovištia (Rozprávkové DOMINO, Centrum Slniečko, n.o., Jazyková škola VAGeS a Slovenský červený kríž) – zbieraj pečiatky a budeš zaradený do zlosovania o ceny
 • Ukážky činnosti – Okresný hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor SR a Mestská polícia Nitra
 • Futbal v meste – bližšie info na www.futbalvmeste.sk

Zmena programu vyhradená.


Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre

 • 9:30 – 17:30 / Jazda vlakom poľnej železnice, tvorivé dielne, športové súťaže a hry, tradičné kosenie ručnou kosou. Viac informácií o programe nájdete tu.


Turistický vláčik Nitra premáva z pešej zóny od hudobných hodín do SPM v Nitre a späť od 9.20 do 16.40. Viac info na www.vlaciknitra.sk a www.nitra.eu


Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Prevádzková doba plavárne a sauny počas letných…
31. máj 2023
Ako budú v prevádzke materské školy počas letných…
31. máj 2023
Získajte platenú stáž v zahraničnej firme
30. máj 2023
Matrika nebude mať v utorky a štvrtky stránkové…
29. máj 2023