Projekt “Zjednotení v jednej únii“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre 2.1 „Opatrenie pre družobné partnerstvá miest“

Účasť: projekt umožnil stretnutie 639 občanov, z ktorých

430 bolo z obce Báčsky Petrovec (Srbsko),

45 pochádzalo z mesta Stará Ľubovňa (Slovenska republika),

50 pochádzalo z mesta Nitra (Slovenska republika),

47 pochádzalo z mesta Martin (Slovenska  republika),

28 pochádzalo z mesta Ružomberok  (Slovenska  republika),

27 pochádzalo z mesta Vukovar (Chorvátsko)

10 pochádzalo z spred združenia Československé renomé  (Česka  republika),

2 pochádzalo z mesta Kirchheim unter Teck  (Nemecko),

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Báčskom Petrovci (Srbsko) od 04/08/2016 do 07/08/2016

Stručný opis:

        Deň 04/08/2016 bol venovaný vítaniu hosti, formálne stretnutie ako aj neformálne kde sa predstavil program a projekt. Predstavila sa dôležitosť spolupráce  a podporila sa idea a dôležitosť členstva EU. V istý deň v rámci stretnutia študujúcej mládeže bola prezentácia o dobrovoľníctve v rámci EVS programe ktorý sprevádza YMCA Serbia podporou Erasmus + a prezentácia Erasmus + a CEPUS formálne vzdelávania prostredníctvom fondácie Tempus.

        Dňa 05/08/2016 bolo prijatie u predsedu obce kde sa hovorilo o lokálnom ekonomickom  rozvoji. Výmena praktických otázok pri realizácii projektov, predstavene sú príklady dobrej prax. Počas celého dňa najprv formálne a potom neformálne sa hovorilo o problémoch a návrhoch lokálneho rozvoju, dávali sa nápady na riešenie problémov a využívala sa dobra skúsenosť partnerov. Po vyčerpaní temní pozeral sa kultúrno umelecky program, kde sa mohla všimnúť tradícia, kultúra, jazyk, pieseň a tanec  v slovenskom jazyku ktoré sa zachováva v Báčskom Petrovci v slovenskej dediny v Srbsku.

        Dňa 06/08/2016 bola prezentácia a panelová diskusia, hovorilo sa o politike EU, dôležitosti spolupráce  a vplyv projektov ktoré sú implementovane a podporene prostredníctvom EU programov. V pokračovaní bola diskusia na tému problémov migračnej kríze. Po ukončení prezentácii a diskusii, presunulo sa na Jarmok umenia kde bol kultúrno umelecky program, partnerské mesta mali svoje stánky kde prezentovali svoju krajinu, kultúru, tradíciu. Dobrovoľnícky sa zaoberali myšlienkami a stavmi občanov prostredníctvom dotazníkov, rozhovorom a šírením hodnôt Európskej únii.

        Dňa 07/08/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na sumarizovanie výstupov projektu, ich zhodnotenie. Dôležitou časťou programu dňa boli i diskusie o budúcnosti Európskej únie, ako aj debaty o budúcej možnej spolupráci zúčastnených samospráv. V pokračovaní dna realizovali sa ešte spartské aktivity a počas všetkých dni boli aj rôzne aktivity ako sú výstavy jedna z vystav bola UNESCO výstava, prezentácie tradícii a kultúry. 

        Témy podujatia v Báčskom Petrovci boli nasledovné: prehlbovanie spolupráce s partnermi, zvyšovanie povedomia o programe Európa pre občanov, diskusie o budúcnosti Európy v rámci aktuálnych tém ako prisťahovalectvo a utečenci, migračná kríza, podpora dobrovoľníctva, menšiny. Zámerom aktivít projektu bolo zvýšiť povedomie a pochopenie hodnôt, práv a príležitostí vytvorených v Európskej únií.

        Projekt „Zjednotení v jednej únii“ predstavil spoluprácu 8 partnerov z 5 krajín. Hlavným cieľom projektu bol predstaviť EÚ ako podporu Únie, zúčastnenie  občanov, zapojených do rozhodovacích procesov a vedomý aspektov bytia Európanmi. Projekt si kládol za cieľ dobrovoľníctvo  ako dôležitý prvok aktívneho občianstva a rozvoja komunity; programy EÚ a jeho prínos k rozvoju regiónov EÚ (dobré príklady prezentácie, praktické otázky súvisiace s realizáciou – Zástupcovia partnerov; vysvetlenie a diskusia o fondoch EÚ, pozitívny vplyv na regióny); mapovanie skutočných postojov občanov EÚ a občanov združených krajiny. Program predstavil kombináciu rôznych druhov činností a spôsobov, ktoré priťahujú účastníkov, aby prišli na program. Témy sú podávané tak aby sa účastníci cítili zapojení a motivovaní pre všetky udalosti.

Informácie o projekte


Vytvorené: 8. 9. 2022